Société des transports de Montreal (Montreal Public Transport)
Project:
•SAP Identity and Access Management (IDM) Implementation (10000 users)


Héma-Québec (Quebec Blood and Health Sciences)
Project:
•SAP Identity and Access Management (IDM) Implementation (20 systems interfaces)
•SAP IT Processes & Security Audit


PharmaScience (Canadian Pharmaceutical Company)
Project:
•SAP Identity and Access Management (IDM) Implementation
•SAP Logistics Security Roles Repair & SOD Risk Remediation


ClearWater (NovaScotia Company - Seafood Industry)
Project:
•SAP Data Testing & Process Documentation (for SAP Sales & Purchase Processes Project)
Danone (Canadian Division of French Company - Food & Beverage Industry)
Project:
•SAP User Class Training (for a SAP Production Process Project)

Molson (Canadian Beverage Company)
Project:
•SAP Data Migration (for Finance SAP Project)

Domtar (Canadian Company, Wood, Pulp & Paper Industry)
Project:
•SAP Process Documentation (for two SAP Invoicing Processes Projects)

ABOUT

US

Cybenergie bertuju untuk membawa kecekapan ke tahap yang lebih tinggi. Sebuah syarikat perlu beroperasi dengan licin untuk mencapai tahap pontensi yang boleh membawa kejayaan. Kami boleh membantu.

Cybenergie memberi pengkhususan dalam bidang IT Processes Improvement dan penggunaan automasi SAP Products.
Kami memenuhi keperluan syarikat luar negara yang menggunakan SAP Products sebagai perisian utama untuk bahagian Kewangan, Logistik, Pengeluaran dan HR yang mempunyai sekurang-kurangnya 1000 pengguna.


Kami membawa kecekapan.       

OUR VISI

Visi kami adalah untuk menjadi syarikat SAP Product bertaraf antarabangsa.


       

OUR MISI

Kami berdedikasi untuk manenjamin tahap kesokongan dan kualiti yang tertinggi untuk SAP Product.


Pelanggan kami adalah keutamaan kami dan kami bertuju kearah kesempurnaan dalam setiap misi yang disasari.